image description

Rekisteriseloste - Paulsaar

Rekisteriseloste

Mahdolliset uutiskirjettä ja jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen support@paulsaar.com

PaulSaar tarjoaa sähkötupakkaan liittyviä tuotteita yrityksille ja yksityisille.

PaulSaar:en uutisviestejä lähetetään pääsääntöisesti PaulSaar:en omaan asiakasrekisteriin, sekä asiakasrekisteripalveluita tarjoavien kolmansien osapuolien myytäviin listoihin.

PaulSaar:en uutis- ja markkinointikirjejakelusta voi poistua koska tahansa klikkaamalla uutiskirjeen alaosassa olevaa Peruuta (unsubscribe) linkkiä.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PaulSaar Holdings SIA

Lāčplēša iela 41A,

Rīga, LV-1011

Latvia

 

2. Rekisteriasiat

Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa support@paulsaar.com

 

3. Rekisterin nimi

PaulSaar Holdings SIA:n asiakas- ja viestintärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanuussuhteen hoitaminen, asiakkaan ja PaulSaar:en oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, PaulSaar:en ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella PaulSaar:en viestimien ja palvelujen kautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätiedot:

Nimi, yritys, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työtehtävät / titteli.

Segmentointitiedot:

Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotusmateriaalin käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat PaulSaar:en asiakasrekisteri ja kolmansien osapuolten tarjoamat rekisterit. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja. PaulSaar:en asiakas- ja viestintärekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Micromedia Oy:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa asiakasrekisteripalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

PaulSaar ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. PaulSaar ei luovuta konserniyhtiöitään lukuun ottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. PaulSaar voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. PaulSaar voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita PaulSaar käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilö ja viestintätiedot säilytetään luottamuksellisina. PaulSaar:en tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin turvattu. PaulSaar käyttää kolmasien osapuolten sovelluksia, ja niiden tarjoamia turvapalveluita hyväkseen.

 

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua PaulSaar:en uutiskirjeiden tilaus sekä siten kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

image description
Tilaa uutiskirje nyt, niin saat 5€ alennuskupongin!

Myyntiä rajoittavat tekijät: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi nykyisille tupakoitsijoille ja 18 vuotta täyttäneille tai vanhemmille. Emme suosittele tuotetta lapsille, naisille jotka ovat raskaana tai imettävät, tai henkilöille joilla on sydänsairauksien riski, korkea verenpaine, diabetes, kärsivät masennuksesta tai astmasta. Jos sinulla on allergia tai olet yliherkkä nikotiinille tai sinulla on hengitysteiden kanssa mitä tahansa ongelmia, niin ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät tuotteitamme. Tätä tuotetta myydään ainoastaan virkistyskäyttöön, eikä sitä myydä tupakoinnin lopettamiseen soveltuvana tuotteena, koska sitä ei ole testattu sellaisena. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteidemme tilaaminen on sallittu ainoastaan yli 18 täyttäneille henkilöille. Jos saamme tietoja alle 18-vuotiaan tilauksesta, pidätämme oikeuden poistaa ja perua tilauksen. Paulsaar on sitoutunut seuraamaan tilauksiaan, ja ennalta ehkäisemään alle 18 vuotiaiden tilaukset. Tarvittaessa Paulsaar tarkistaa tilaajien henkilöllisyyden. Asiakas vastaa oikeiden tietojen luovuttamisesta. Palvelun käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö. PaulSaar holdings SIA: lähtee edellä mainitun johdosta olettamuksesta, että palvelun käyttäjä on vähintään 18-vuotias. Postin kautta kansalainen saa vastaanottaa nikotiinia sisältävää sähkötupakkaa ETA-alueelta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Paulsaar valvoo asiakkaiden tilaamia määriä.